Marta Fortuny

Terapeuta

Imagen teléfono
Imagen Inicio
Mapa
Logo Terapeuta Marta fortuny Kinesologia Emocional

Des del nostre naixement el nostre cos viu i enregistra tota la nostra història, fins i tot, ja des d’abans de néixer.

En Kinesiologia Emocional s’utilitza el test neuro-muscular, eina amb la qual podem obtenir la informació de l’inconscient. Hem establert un diàleg amb el cos que mostra els bloquejos o conflictes de la persona i també la forma d'alliberar-los. Descobrir què és el que enforteix o debilita el nostre organisme.

El nostre cos és qui millor ens coneix i és sempre qui ens desvetlla allò que necessitem corregir. L'objectiu principal és aconseguir el benestar, la salut i assolir els objectius que ens proposem.

Es basa en l'origen emocional dels símptomes, en els programes heretats dels nostres avantpassats, els apresos durant les nostres vides, de la nostra vida intrauterina a l’actual i també de vides passades. Aquestes càrregues emocionals poden condicionar la nostra vida, comportament, salut, relacions, professió, etc. Aquestes empremtes o memòries es repeteixen amb el temps, prenent formes diferents i en diferents situacions i contextos.

Tota experiència es viu amb una emoció que es grava inconscientment i aquesta és la memòria que alliberem en kinesiologia emocional.

Anul·lar l'enllaç (defusionar) l'emoció de l'experiència, per després Infusionar la informació positiva i potenciadora.

Tot això, ens permet ser lliures de programes instal·lats i tenir capacitat per triar.